Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.de-lachende-boedha.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.de-lachende-boedha.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door de lachende boedha .
In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

De-lachende-boedha.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53224795 en is gevestigd aan de oude vlissingseweg 99 (4336 AC) te Middelburg.

Onze algemene voorwaarden hebben wij met de grootste zorgvuldigheid geschreven. Enerzijds om onze klanten te kunnen aangeven wat wij voor producten en kwaliteit leveren, maar anderzijds om helder te zijn wat u van ons kan verwachten.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de lachende boedha is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.
Het intellectueel eigendom berust bij de lachende boedha.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, (particulieren verkoopprijzen) geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met de lachende boedha te mogen claimen of te veronderstellen.

De lachende boedha streeft naar een zo actueel mogelijke website.
Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.de-lachende-boedha.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.
Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.
De lachende boedha aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waar naar wij via hyper links verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.de-lachende-boedha.nl op deze pagina.

Levertijd
Bestelde producten bij De Lachende Boedha worden zo snel mogelijk verstuurd (maandag t/m vrijdag). De door De Lachende Boedha opgegeven levertijden op de website worden zo veel mogelijk toegepast maar blijven indicatief
De koper kan hieraan geen rechten ontlenen.

De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.

Indien koper aan De Lachende Boedha schriftelijk opgave doet van een adres
is De Lachende Boedha gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden
tenzij koper aan De Lachende Boedha schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

De leveringstijd van een bestelling bedraagt maximaal 5 werkdagen.
Mocht door welke reden dan ook de leveringstermijn niet gehaald worden dan zal De Lachende Boedha de koper hierover telefonisch of per e-mail informeren.
In overleg met de koper kan de levertermijnen verlengd worden.

Alle producten worden pas verstuurd na ontvangst van de betaling van de bestelling
In overleg met De Lachende Boedha kan hiervan worden afgeweken.


Verzenden en verzendkosten:

Wij versturen via div. postbedrijven en hanteren dan ook de tarieven die bij hun worden gerekend.
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel schade of zoek geraakte pakketen / enveloppen.
Voor de groothandel versturen we vanaf 250,- ex btw gratis (2 pakketten tot 46 kilo).
Vanaf 650,- ex btw komen we het leveren aan huis/zaak binnen Nederland.
België is in overleg.

Voorwaarden voor retourneren
Het product mag niet gebruikt zijn en moet nog verkoopbaar zijn.
Het product moet onbeschadigd en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden.

Uitgesloten van retourzendingen zijn
Producten die volgens opgave van de koper zijn gemaakt of ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de koper.
Producten die in opdracht van de koper speciaal zijn besteld.
Alle goederen waarvan de (plastic)verpakking/verzegeling door u is verbroken.

Bij iedere retour zending dient De Lachende Boedha voor de verzending schriftelijk (per e-mail) hiervan op de hoogte te worden gesteld door de koper

Het crediteren van het vooruit betaalde aankoopbedrag van de retourzendingen aan de koper geschied binnen 30 dagen

Ruilen en Recht van retour
De koper is verplicht de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zicht termijn van veertien (14) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
Binnen deze termijn kan de koper de bestelling zonder opgave van redenen annuleren.
De koper heeft het recht het product(en) binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan De Lachende Boedha te retourneren.
Het aankoopbedrag wordt terugbetaald op het door de koper opgegeven rekeningnummer met aftrek van de gemaakte behandeling- en portokosten.
De kosten voor het retourneren van de bestelling/product(en) zijn voor rekening van de koper.
×